PanzerNews - wyzwanie: “Duch Wojny”, cz.IV

wyzwanie: “Duch Wojny”, cz.IV

Styl 2D "Zbroja płytowa" ("Plate armor") oraz naklejka "Kite-shaped S-shield" w akcji. Styl 2D "Plate armor": niehistoryczny, dla każdej nacji, grupa specjalne, wartość w złocie 1750 styl plate armor 09 styl plate armor 00 styl plate armor 01 styl plate armor 02 styl plate armor 03 styl plate armor 04 styl plate armor 05 styl plate armor 06 styl plate armor 07 styl plate armor 08
Naklejka "Kite-shaped S-shield": niehistoryczna, nie można obrócić, grupa specjalne, wartość w złocie 160 YyqIlBA7FZI naklejka kite shield 00 naklejka kite shield 01 naklejka kite shield 02 naklejka kite shield 03 naklejka kite shield 04 ź: WoT Express 1, 2
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...