PanzerNews - YouTube demonetyzuje materiał o czołgu M4 Sherman

YouTube demonetyzuje materiał o czołgu M4 Sherman

Kanał Real Engineering publikuje materiały poświęcone szeroko pojętej inżynierii, m.in. o amerykańskim czołgu M4 Sherman. Niestety, ale YouTube zablokował autorowi możliwość zarabiania na tym konkretnym filmie; zapewne z powodu niespełnienia standardów społeczności, czyli np. nieocenzurowania filmów dokumentalnych z IIWŚ (sic!). W związku z powyższym autor nie wyraża chęci kontynuowania serii o D-Day.

Well to prove my point why I won't be uploading the D-Day series to YouTube any time soon. This video has been demonetized.

Jak słusznie zauważył Piekarz123, być może chodzi właśnie o symbol Balkenkreuz... którego także (nieświadomie?!) używa YouTube.

ź: wykop.pl, @Piekarz123
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...