PanzerNews - zestaw stylizacyjny 3D: Object 261 "Thin case"

zestaw stylizacyjny 3D: Object 261 "Thin case"

Zestaw stylizacyjny 3D przeznaczony dla pojazdu Ob.261. Stylizacja jest historyczna, wielosezonowa, o wartości 6.000G. 0 2 3 4 5 6 7 8ź: WoT Express
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...