PanzerNews - zestaw stylizacyjny: Made in...

zestaw stylizacyjny: Made in...

Tak oto prezentują się nowe zestawy stylizacyjne dla każdej nacji dodane w patchu 1.4. Stylizacje są historyczne, wielosezonowe i można ją nałożyć tylko na pojazdy odpowiedniej nacji, wartość: 700G. Tylko polska nacja otrzymała nowe kamuflaże, pozostałe bazują na starych wzorach.

Made in Italy

Made in UK

Made in Japan

Made in ZSRR

Made in Sweden

Made in USA

Made in Germany

Made in France

Made in Poland

Made in Czechoslovakia

Made in China

ź: WoT Express
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...