PanzerNews - zestaw stylizacyjny: Made in…, cz.II

zestaw stylizacyjny: Made in…, cz.II

Prezentacja kolejnych zestawów stylizacyjnych dla każdej nacji, które zostaną dodane w patchu 1.5. Stylizacje są historyczne, sezonowe i można ją nałożyć tylko na pojazdy danej nacji, wartość: 700G. Stylizacje narodowe dodane w patchu 1.4: LINK

Amerykański szturm

Brytyjski szturm

Włoski szturm

Chiński szturm

Niemiecki szturm

Polski szturm

Sowiecki szturm

Francuski szturm

Czechosłowacki szturm

Szwedzki szturm

Japoński szturm

ź: WoT Express
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...