PanzerNews - zestaw stylizacyjny: Made in Poland

zestaw stylizacyjny: Made in Poland

W drugiej turze testu patcha 1.4 dodano także specjalny zestaw stylizacyjny dla nacji polskiej: Made in Poland. Stylizacja jest historyczna, wielosezonowa i można ją nałożyć tylko na polskie pojazdy, wartość: 700G. Generalnie dodano 11 nowych stylów narodowych Made in... bazujących na starych kamuflażach, ale tylko polskie pojazdy otrzymały nowe.

Made in Poland

WE 1 4 PL 5SMkDP S8hw P3s1OdV-n3g RGSVqDxjXPw KzJ6XuGOVas 0iM1B814XOE KBx8rj3yANk CBK85qrIeM0 PQ OnsVVRuA ź: WoT Express
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...