PanzerNews - zestaw stylizacyjny: Trail in History

zestaw stylizacyjny: Trail in History

Zestaw stylizacyjny z patcha 1.8, Szlak/Ślad w historii. Stylizacja jest niehistoryczna (grupa specjalna), wielosezonowa i przeznaczona dla każdego pojazdu; wartość 750G. Do zdobycia w ramach przepustki bitewnej. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ź: WoT Express
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...