PanzerNews - zmiany w grze: patrząc w przyszłość 2020, cz.III

zmiany w grze: patrząc w przyszłość 2020, cz.III

Pełna wersja zmian opisanych wczoraj po polsku.

Dowódcy! Wiosna rozkwita wokoło, a z nią przychodzi nowy sezon pancernych potyczek!

To już tradycja, że dzielimy się z Wami informacjami o planach dotyczących rozwoju gry World of Tanks. Czytajcie dalej, by dowiedzieć się o nadchodzących nowych elementach gry i naszych planach na ten rok!

Nowy balans: kolejne kroki

Przedyskutowaliśmy szczegóły nowego balansu wchodzącego w życie wraz z aktualizacją 1.9 we wczorajszym artykule, zatem upewnijcie się, że jesteście na bieżąco!
Czy gracze, którzy zakupili i zbadali jednostkę przeniesioną do Pojazdów kolekcjonerskich otrzymają rekompensatę za wykorzystane doświadczenie?
Nie. Jeśli gracz zbadał już pojazd, zatrzyma go lub gracz ten otrzyma możliwość jego zakupu bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów wskutek przejścia tej jednostki do grupy pojazdów kolekcjonerskich. Z tego powodu rekompensata nie będzie oferowana. Dowiedzcie się więcej tutaj.

Schematy

Schematy są popularnym nowym elementem, wykorzystywanym przez wielu graczy. Jednak jest jeszcze kilka szczegółów do poprawienia. Na przykład, jeśli drzewo jakiejś nacji zostało już zbadane, ale nadal posiadacie schematy dla tego narodu, nie ma dla nich zastosowania. To jeden z problemów, nad którymi obecnie pracujemy, aby rozwiązanie ich było korzystne dla każdego. Niezależnie od tego, schematy nadal będą rozwijane.

Pociski specjalne

Obecnie pociski specjalne są wyjątkowo uprzywilejowane. Istnieje rozbudowana grupa podtypów pojazdów z dobra dynamiką i prowadzeniem działa, które mogą wiele zyskać na stosowaniu pocisków premium. Jednak te pociski działają na niekorzyść dobrze opancerzonych, domyślnie wytrzymałych, pojazdów, co z kolei oznacza, że skuteczność tych jednostek w bitwie spada. Obecnie naszym celem jest nadanie tym pojazdom większej wagi w bitwach, aby odgrywały bardziej znacząca rolę dzięki ich wytrzymałości. Na serwerze Piaskownicy spróbowaliśmy zmniejszyć wartości uszkodzeń na minutę dla pocisków specjalnych, co wypadło pozytywnie, pod warunkiem, że nie było to stosowane w kontekście innych zmian z nowego balansu. Nadal musimy włożyć mnóstwo pracy w przeprojektowywanie pocisków—na przykład, ciągle pracujemy nad pociskami OB, jednak nie podjęliśmy jeszcze ostatecznej decyzji o zwiększeniu podstawowych uszkodzeń dla pocisków standardowych. Zatem podchodzimy do przeprojektowywania pocisków całościowo, aby znaleźć rozwiązanie korzystne dla całego ich systemu. Co więcej, nie planujemy przywrócenia opcji zakupu pocisków specjalnych za złoto, aby zapewnić wszystkim graczom równe szanse.

Więcej na temat pocisków OB

Nasze plany odnośnie przeprojektowania pocisków OB nie do końca się powiodły. Pragniemy sprawić, by ten typ pocisków był bardziej przewidywalny i zrozumiały. Gracze muszą wiedzieć, jak silne uszkodzenia zadają te pociski oraz czy powodują przebicie, czy nie. Jeśli pocisk penetruje, jego działanie powinno przypominać zachowanie pocisków przeciwpancernych. Takie jest nasze zamierzenie.

Artyleria

Nie zamierzamy usuwać efektu ogłuszenia od sojuszników, ale rewidujemy ustawienia systemu odpowiadającego za ogłuszenia. Ogłuszenia, jako mechanika, nie zostaną usunięte. Nie możemy powrócić do pocisków przeciwpancernych z dawnych dni. Nie będzie artylerii premium, ale pracujemy nad działami samobieżnymi.

Załoga 2.0

Załoga 2.0 to złożony system, nad którego rozwojem nadal pracujemy. Kiedy znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla graczy i naszego zespołu, z pewnością będziecie mieć okazję, aby wypróbować wszystkie potencjalne zmiany na serwerze Piaskownicy. Planujemy zacząć test w okolicach lata 2020 roku. Wtedy będziecie mieli możliwość przetestować przeprojektowaną załogę i, jeśli przypadnie Wam ona do gustu, będziemy kontynuować prace nad właściwym wprowadzeniem zmian i mechaniką rekompensaty, a także nad innymi elementami.
Wersja Załogi 2.0, którą poznacie na serwerze Piaskownicy będzie jedynie eksperymentem, w którym chcemy przetestować nasze nowe pomysły. Pamiętajcie proszę, że wszelkie proponowane zmiany mogą nie zostać wprowadzone w ostatecznej iteracji lub też mogą być zaimplementowane w zupełnie innym kształcie.

Czego można się spodziewać w Piaskownicy

  • Wprowadzimy nowy element—jednostkę. W jej skład będą wchodzić cztery załogi. Każdego dowódcę można wyszkolić dla konkretnego pojazdu. Wszystkie załogi w jednostce maja wspólną narodowość i typ pojazdu (np. radzieckie czołgi średnie). Jednostki mają poziomy, które decydują o tym, w jakich atutach mogą wyszkolić się dowódcy jednostki. Każdy dowódca może mieć swój własny zestaw atutów/umiejętności. Załoga może zostać przypisana do czterech pojazdów (+ wszystkie pojazdy premium tej samej nacji i typu).
  • Będą też tzw. załogi specjalne—służący jako doradcy, którzy wzmocnią Waszych dowódców.
  • System atutów zostanie znacznie przeprojektowany, aby przyjąć nowe atuty, z których każdy będzie miał określony poziom. Atuty zostaną rozdzielone pomiędzy pięcioma gałęziami (analogicznie do załogantów), a każda z nich zakończona będzie dwoma ostatecznymi atutami do wyboru. Aby je opanować, gracze będą musieli włożyć sporo wysiłku, pracując nad wybraną gałęzią.
  • Ten system zostanie „zintegrowany” z dowódcą, który reprezentować będzie całą załogę.
Przetestujemy ten element w Piaskownicy. Niektóre nowe atuty będą podobne do tych już znanych, a także dodane zostaną atuty sytuacyjne, które będą odzwierciedlać zachowanie gracza (np. atut, który przyspiesza ładowanie, kiedy wytrzymałość pojazdu jest niska). Planujemy łącznie 35 atutów, z których ostatecznych jest 10. Zasada główna: załoga sprawia, że rozgrywka jest jeszcze przyjemniejsza, ale nie daje znaczącej przewagi. Będzie bardziej różnorodnie, a mocniejsze atuty będą stosowane zależnie od sytuacji.

Wyposażenie 2.0

Pragniemy zróżnicować korzystanie z wyposażenia i odstąpić od jednakowych standardowych kombinacji. Chcemy dodać nowe typy wyposażenia, które wpłyną na pewne charakterystyki, które dotąd pozostawały nienaruszone. Pragniemy też uprościć system typów wyposażenia i jego cen. Obecnie rozważamy przypisanie na pojazdach miejsc na określone typy wyposażenia. Na przykład, jedno miejsce na wyposażenie dla prowadzenia działa, a inne dla wyposażenia obronnego lub maskowania. To powinno dać każdej roli i typowi pojazdu premie, które po wykorzystaniu jeszcze bardziej podkreślą Waszą rolę i styl rozgrywki. Rodzaj miejsca na wyposażenie będzie zależny od roli. Nie będzie ograniczeń na kombinacje, jednak niektóre rodzaje wyposażenia będą dostępne tylko dla konkretnych typów pojazdów. Nie będzie kar; tylko ulepszenia. Premie nie będą za wysokie—chcemy, żebyście szukali idealnej kombinacji dla Waszego stylu rozgrywki i typu pojazdu. Wszystkie te elementy będą testowane w Piaskownicy.
Jest jednak problem—wysoki koszt demontażu ulepszonego wyposażenia—200 obligacji za jedną sztukę. Czy to się zmieni?
Koszt demontażu został ustalony na takim poziomie w celu uniknięcia dewaluacji wyposażenia i powstrzymania graczy od przenoszenia ich Mechanizmów dosyłających z jednego pojazdu na drugi, oszczędzając w ten sposób obligacje wymagane do zakupu nowego wyposażenia.
Jednak po wprowadzeniu wyposażenia z nagród powrócimy do problemu demontażu, także dla ulepszonego wyposażenia. Ten problem rozwiążemy stawiając graczy na pierwszym miejscu. Być może zwiększymy liczbę zarabianych obligacji.
Nagroda za zasługi została usunięta, zatem nie możecie już otrzymać zestawów demontażowych. Czy zamierzamy coś z tym zrobić?
Dodamy możliwość otrzymania zestawów demontażowych. Obecnie testujemy działanie misji codziennych i sprawdzamy, czy nie mają błędów. Możliwe, że dodamy zestaw demontażowy jako nagrodę. Będziecie też mogli go otrzymać za wypełnienie bonusowej misji codziennej.

Bitwy rankingowe 2020-2021

W latach 2020-2021 bitwy rankingowe powrócą do World of Tanks z 3 wciągającymi sezonami. Zależnie od Waszych rezultatów osiągniętych w ciągu trwania wszystkich trzech sezonów, możecie wygrać ostateczną nagrodę — czołg IX poziomu. Jego nazwa, klasa, nacja i charakterystyki pozostają ściśle tajne, ale zostaną opublikowane w późniejszym czasie. Z uwagi na Wasze informacje zwrotne, nieco zrewidowaliśmy niektóre mechaniki gry, aby zachęcić Was jeszcze bardziej do grania w ligach. W tym celu udostępnimy specjalne misje codzienne dla tych, którzy zakwalifikowali się do lig. Przeprojektujemy też mechanikę otrzymywania bitew bonusowych i skrócimy Waszą podróż przez każdą dywizję.
Istnieje przekonanie, że jedynie pojazdy dostępne do zbadania powinny zostać dopuszczone do bitew rankingowych (pojazdy-nagrody otrzymane za działania na globalnej mapie oraz za misje osobiste nie będą dopuszczalne).
Obecnie nie osiągnęliśmy konsensusu w tej kwestii. Jednym z możliwych rozwiązań jest zastosowanie w tym celu systemu doboru drużyn, ale to podlega dyskusji. Jakakolwiek nowa zasada dla mechanizmu dobierającego wydłuża czas oczekiwania w kolejce. Jednocześnie, dowódcy z bitew rankingowych już teraz muszą radzić sobie z ograniczeniami dotyczącymi liczby graczy, serwerów i okien czasowych. Wielu z nich nie chce czekać 5 minut, lub dłużej, na bitwę.
W chwili obecnej deweloperzy i gracze muszą dojść do porozumienia w tym temacie. Obecnie toczą się dyskusje.

Rebalans pojazdów

W tym roku będziemy kontynuować prace nad rebalansem niektórych popularnych pojazdów, które rozpoczęliśmy w 2019 roku. Dostosowaliśmy już charakterystyki Leoparda 1STB-1 i innych wspaniałych jednostek, a teraz czas postawić następny krok i zacząć prace nad zmianami dla, między innymi, E 100 i legendarnego IS-4. W niemieckiej gałęzi planujemy zrebalansować nie tylko E 100, ale również VK 36.01 (H)E 75Tigera I i Tigera II. Dla radzieckiej gałęzi, poza IS-4, chcemy skupić się na KV-3KV-4, i ST-I. Wśród Amerykanów zrebalansowane zostaną T32M103, oraz T110E5. To nie jest kompletna lista i możliwe jest, że obejmie ona jeszcze więcej czołgów w przyszłości. Rozważamy też możliwość rebalansu pojazdów kołowych. Bardzo trudno jest trafić pojazdy kołowe, co jest w tym momencie naszym priorytetem. Trafienie takiej jednostki przynosi nikłe efekty—nie zmniejsza ono znacząco jej manewrowości ani mobilności. Musimy to naprawić, jeszcze w tym roku.

10. rocznica World of Tanks

W roku 2020 będziemy świętować 10. rocznicę naszej gry, więc przygotujcie się na sporą imprezę! Wielkie świętowanie rozpocznie się w kwietniu 2020 r. i będzie trwało do końca roku. Przygotowaliśmy dla Was wiele wspaniałych wydarzeń oraz mnóstwo nowej zawartości gry. Rocznicowe obchody składać się będą z pięciu tematycznych etapów, z których każdy nawiązywać będzie do kamieni milowych w World of Tanks, niezapomnianych dla naszych graczy. Weterani uśmiechną się na wspomnienie dobrych starych czasów; nowicjusze będą mogli odkryć wiele ciekawostek związanych z naszym projektem. Pięć etapów rocznicowych obchodów da Wam wspaniały pogląd na to, jak World of Tanks zmienił się i rozwinął w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Świętowanie sięgnie zenitu w sierpniu 2020 r. i zapewniamy, że ten miesiąc przyniesie mnóstwo niesamowitych niespodzianek! Uczta specjalnych prezentów i feeria nagród czekają każdego gracza, więc koniecznie przyłączcie się do zabawy!
Czy planujecie „ułaskawić” zbanowanych graczy z okazji 10. rocznicy World of Tanks?
Tak, ale na razie nie możemy Wam zdradzić żadnych szczegółów na temat tego, którzy gracze, z jakimi wykroczeniami, zostaną „ułaskawieni”.

Inne

Formaty bitew. Czy planujecie przywrócić usunięte formaty bitew lub wprowadzić nowe, wykorzystywane w wydarzeniach takich jak Starcie Drużyn?

Format 7/54 został na stałe usunięty i nie powróci. Starcie Drużyn pokazało, że graczom spodobał się format 7/70, więc chcemy wykorzystać go jeszcze raz, ale nie w związku z żadnym konkretnym wydarzeniem w grze. Chcemy zobaczyć, jak gracze postrzegają samą rozgrywkę i czy wszystko w niej przypadnie im do gustu. Jeśli tak się stanie, rozważymy ponowne użycie tego formatu, wraz z powiązanymi nagrodami i innymi aspektami. Następnie, po wprowadzeniu usprawnień, zastosujemy go, w miarę potrzeb. Format 7/70 nie stanie się nowym e-sportem, ale raczej sportem WoT, dla amatorów.

Nakładające się wydarzenia w grze

Ostatnie ataki DDoS poważnie rozstroiły grafik wydarzeń w grze, więc musieliśmy przełożyć niektóre z nich, dla dobra graczy. Wybór był prosty—albo anulować niektóre wydarzenia, albo je nałożyć na inne. Wybraliśmy to drugie. To się już nie powtórzy. Planujemy też nowe aktywności dla graczy w klanach, szczególnie w bitwach losowych.

Sklep za obligacje. Czy przedmioty zostaną zaktualizowane?

Przedmioty w sklepie za obligacje zostaną aktualizowane co ok. 6 miesięcy. Zaktualizujemy ten sklep w tym roku, w okolicach rozpoczęcia nowego sezonu bitew rankingowych.

Problemy z UI. Kiedy i jak zamierzacie naprawić przezroczyste tekstury, przez które nie można się przestrzelić oraz „śliskie” elementy?

Jest to błąd systemowy powiązany z używaniem technologii od osób trzecich na naszym silniku. Pokazuje się on, kiedy rożne technologie wchodzą w interakcję—znamy ten błąd już sprzed wersji 1.0, ale teraz jest on mniejszy. Pracujemy nad jego rozwiązaniem, ale tego typu problemy wymagają współpracy z właścicielami wprowadzanych z zewnątrz technologii, zatem jest to bardzo czasochłonne.

Jeszcze raz dziękujemy Wam za Wasze opinie! Zostańcie z nami — jak tylko opracujemy nowe rozwiązania, z pewnością zaprosimy Was do ich testowania na serwerze Piaskownicy.

Sekcja komentarzy
Loading comment form ...